Dịch vụ phiên dịch và dịch thuật

Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Việt cung cấp dịch vụ phiên dịch và dịch thuật Pháp – Việt và Việt – Pháp.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi: (514) 449-7728