Chào mừng đến với Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Việt Nam

CVRC

Sứ mệnh

Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Việt Nam (CvietRC) là một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân và tập thể người gốc Việt ở Canada. Với sự hợp tác của các đối tác, Trung tâm cung cấp thông tin, dịch vụ tra cứu, góp phần đẩy mạnh hỗ trợ phát triển cộng đồng.
mission CVRC

Chúng tôi hỗ trợ

  • Những hoàn cảnh khó khăn bằng cách cung cấp thông tin và các dịch vụ tra cứu.
  • Sáng kiến cộng đồng với mục đích nâng cao chất lượng sống của những người gặp khó khăn trong xã hội

Các chương trình và dịch vụ

Danh bạ và công cụ tra cứu nhằm giúp những ai có nhu cầu liên hệ với các chương trình và dịch vụ có sẵn tại Canada.

Chúng tôi rất mong đợi sự tham gia của các tình nguyện viên tâm huyết và có trách nhiệm.

Quý vị hảo tâm muốn tài trợ hoặc tham gia hoạt động tinh nguyện
xin vui lòng liên hệ info@cvietrc.ca