Chùa Huyền Không

Mô tả

Dịch vụ tôn giáo; Hỗ trợ tinh thần cộng đồng; Hoạt động cộng đồng & tình nguyện cho người cao tuổi

Danh bạ

Điện thoại
Địa chỉ
5740 rue Chambord, Montréal, Qc, H2G 3B4

Thông tin

Đối tượng
Người lớn, Người cao tuổi
Ngôn ngữ
Tiếng Việt